nieuws

Schadepolis kan Britse huiseigenaar niet boeien

Archief

Veruit de meeste woningbezitters in het Verenigd Koninkrijk hebben weinig sjoege van de inhoud van hun schadeverzekeringen, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Congregational & General: 35% begrijpt gehanteerde verzekeringstermen niet, terwijl 51% de polisvoorwaarden niet eens leest.

Schadepolis kan Britse huiseigenaar niet boeien

Van de helft die niet naar de voorwaarden van inboedel- en opstalverzekeringen kijkt, zegt 40% dat zij simpelweg de moeite niet willen nemen. Bijna een derde van de niet-lezers blijft trouw aan de bestaande verzekeraar en neemt om die reden de voorwaarden niet door.
Oudere verzekerden (45-plus) blijken beter op de hoogte van verzekeringsterminologie dan jongeren: in laatstgenoemde groep denkt één op de zes dat een verzekerde som van een miljoen pond inhoudt dat dit bedrag altijd wordt uitgekeerd in geval van een grote schade; van de 45-plussers is één op de zestien die mening toegedaan.
Overigens blijken tweemaal zo veel mannen (12%) als vrouwen (6%) bereid om te hoge bedragen te claimen in de hoop op een hogere uitkering. Een op de drie 35-minners geeft toe informatie te hebben verzwegen om de verzekeringspremie te drukken.

Reageer op dit artikel