nieuws

Rechtsbijstandverzekeraars worstelen met rentabiliteit

Archief

In de zomer van 1984 zijn de rechtsbijstandverzekeraars niet tot een gelijke opstelling gekomen om de rentabiliteit op de gezinsrechtsbijstandverzekering te vergroten. In AM 14 van dat jaar valt te lezen: "De gezinsrechtsbijstandverzekering lijdt al geruime tijd onder antiselectie. Het schadepercentage is hier duidelijk hoger bij verzekerden die korter dan een jaar verzekerd zijn dan bij verzekerden die langer dan een jaar verzekerd zijn."

 

Op initiatief van DAS en Arag hebben de rechtsbijstandverzekeraars zich bezonnen op de vraag of een premieverhoging danwel een vorm van premiedifferentiatie wenselijk zou zijn. "Sommige rechtsbijstandverzekeraars achtten het één noch het ander – althans niet op korte termijn – noodzakelijk", aldus AM.

 

DAS en Arag hadden besloten het voortouw te nemen en kondigden de introductie aan van polissen die per schadegeval een maximaal bedrag voor externe kosten zouden kennen.

 

Provisieregeling

Directeur Braam van Zwitserleven sprak in juli 1984 bij de presentatie van het jaarverslag van deze maatschappij zijn misnoegen uit over Interpolis. Laatstgenoemde verzekeraar verleende op overlijdensrisicoverzekeringen een extra provisie (één promille over het verzekerde kapitaal) aan Rabobanken. "Daarmee handelt Interpolis in strijd met de provisieregeling die intermediairmaatschappijen hebben afgesproken", aldus Braam.

 

Ook al was hij het op zich eens met de bewuste marktbrede provisieregeling, vond hij wel dat de Commissie van Overleg Levensverzekering zich dictatoriaal had opgesteld in de onderhandelingen met het intermediair. "Men heeft de laatste tijd de tussenpersonen in de kou laten staan, terwijl men toch aan hen de groei van de laatste jaren te danken heeft."

 

Electrorisk

Het is deze maand 25 jaar geleden dat Electrorisk in Arnhem als nieuwe schadeverzekeraar werd toegelaten. Oprichters waren drie elektriciteitsmaatschappijen: IJsselcentrale (Overijssel), Pegus (Utrecht) en PNEM (Noord-Brabant).

 

Autoschade

Een teken van de (automatiserings-)tijd uit AM van juli 1984:

 

"Het Audatex-systeem voor schade-expertises nadert een nieuwe fase. Binnenkort zullen de eerste automobielexperts worden uitgerust met een draagbare computer. Hiermee kunnen zij voortaan direct vanaf de reparatieplek de schadegegevens via de telefoon doorzenden aan de centrale computer in het Westduitse Minden, die vervolgens in ‘no time’ het schadebedrag vaststelt".

 

Huisvesting

Op vrijdag 13 (!) juli 1984 sloeg Klaverblad de eerste paal voor een eigen kantoorpand aan de Van Leeuwenhoeklaan in Zoetermeer. "De maatschappij hoopt volgend jaar augustus of september haar intrek te nemen in het vier lagen tellende kantoorpand." Wat destijds toekomst was, is nu alweer dik verleden tijd, want sinds begin 2005 woont Klaverblad in een groot kantoor aan de Afrikaweg.

 

Reageer op dit artikel