nieuws

Positief resultaat voor Zorg en Zekerheid

Archief

De Leidse verzekeraar Zorg en Zekerheid heeft het jaar 2008 afgesloten met een positief resultaat van € 7,7 (3,7) mln. Het technisch resultaat van de zorgverzekeraar kwam uit op € 13,2 (4,7) mln.

Positief resultaat voor Zorg en Zekerheid

Ook Zorg en Zekerheid moest een verlies op de beleggingsresultaten (van € -16,9 mln) voor zijn rekening nemen, maar wist desondanks het resultaat met € 4 mln te verbeteren. Het aantal verzekerden nam met ruim 9.000 toe en kwam op 380.000. Het aantal in collectiviteiten ondergebrachte verzekerden kwam iets uit boven het landelijk gemiddelde en steeg van 59% naar 63%. Het landelijk gemiddelde is 62%.

Reageer op dit artikel