nieuws

Lonen en werkzekerheid struikelblok bij nieuwe cao’s

Archief

Nadat eerder het cao-overleg bij de zorgverzekeraars en Delta Lloyd al was vastgelopen, zijn nu ook de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden bij SNS Reaal en Achmea tot na de zomer uitgesteld. Hete hangijzers zijn vooral de hoogte van de lonen en afspraken over werkzekerheid.

Lonen en werkzekerheid struikelblok bij nieuwe cao’s

Achmea heeft verspreid over de looptijd van 1 jaar krap 1% loonsverhoging geboden. De bonden vinden dat te weinig. Ook willen ze dat er concrete afspraken worden gemaakt over werkzekerheid, om te voorkomen dat er door onduidelijkheid een kloof ontstaat tussen beleid en de dagelijkse praktijk. De bestaande afspraken zouden namelijk niet eenduidig worden toegepast.
Bij SNS Reaal ligt er een loonbod op tafel van 0,5% structureel en 0,5% als eenmalige uitkering. De cao-onderhandelingen zijn gekoppeld aan besprekingen over een lagere pensioenpremie, die SNS Reaal naar schatting 2% van de loonsom zou gaan opleveren. In dit licht vinden de bonden de voorgestelde loonsverhogingen te karig. Zij willen beide discussies liever los van elkaar voeren.

Reageer op dit artikel