nieuws

Levenbranche duwt resultaat van verzekeraars in de min

Archief

Hagelbui en prijzenslag drukken schaderesultaat

 

De Nederlandse verzekeringsbranche heeft in crisisjaar 2008 een verlies geleden van _ 3,8 mld bij een gelijkblijvende premieomzet van _ 76 mld. In 2007 resteerde nog een winst van bijna _ 7 mld.

 

Het is de eerste keer sinds het Verbond van Verzekeraars de branchecijfers bijhoudt dat er een negatief resultaat is geboekt. De levensverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de omslag: zij lijden een technisch verlies van _ 5,4 mld, tegen nog _ 4 mld winst in 2007. "Een historisch slecht resultaat", aldus Danny van der Eijk (Eureko), voorzitter van de commissie CVS, waarin de Verbondsleden zijn vertegenwoordigd.

 

Belangrijke veroorzakers zijn de beleggingsverliezen als gevolg van de kredietcrisis en de kosten van de getroffen compensatieregelingen voor beleggingspolissen, die _ 2 mld bedragen.

 

Banksparen is vorig jaar, gemeten naar ingelegde gelden, goed geweest voor 15% van de markt voor pensioensparen: er is voor _ 287 mln gestort op 28.000 bankspaarrekeningen. In aantal nieuwe producten neemt banksparen 25% van de markt in.

 

De levenmarkt is met een premieomzet van _ 26,6 (26,3) mld stabiel gebleven; de collectieve premies namen in volume toe, terwijl de individuele levenmarkt licht is gekrompen. De individuele productie is vooral in het tweede halfjaar ingezakt; bovendien is de groei in het eerste halfjaar vertekend door een koopsom van _ 145 mln op een collectief contract. "Dat was een incident", aldus CVS-hoofd Fred Treur. "Het was een individuele aanvulling op een collectief contract. Verzekeraars gaan daar verschillend mee om. We zijn nu bezig met een nieuwe richtlijn voor het boeken van dergelijke premies."

 

Schade en Zorg

De resultaten in Schade en Zorg waren licht positief, hoewel de schadeverzekeraars hun resultaat in procenten van de premie hebben zien halveren (van 10% naar 5%). Dat laatste is volgens het Verbond behalve aan de crisis te wijten aan de scherpe concurrentie. Vooral in Motorrijtuigen is de afname sterk: van 11% naar 4% van de verdiende premie. Daarin speelt de zware hagelbui van een jaar geleden een sterke rol; die was goed voor _ 100 mln schade. "Volgens klimaatdeskundigen zullen de hagelbuien in frequentie en omvang toenemen", aldus Van der Eijk, die daardoor mogelijk hogere herverzekeringspremies verwacht. De schadeverzekeraars boekten namelijk door die hagelbui en door de brand in de TU Delft (_ 140 mln) een beter resultaat op herverzekering: die kostte per saldo 2% (4%) van de verdiende premie.

 

Overigens ziet Van der Eijk nog een structureler oorzaak voor het dalende technisch resultaat bij autoverzekeringen: "Door de prijsconcurrentie hebben verzekeraars lange tijd polissen gesloten op verliesgevende basis." Die prijzenslag is in het laatste kwartaal van vorig jaar beëindigd, vermoedt het CVS: de gemiddelde premie voor nieuwe polissen is eind 2008 gestegen van _ 415 naar _ 440, terwijl het vierde kwartaal traditioneel een daling laat zien.

 

De ziektekostenverzekeraars hebben voor het eerst sinds de introductie van de basisverzekering een positief technisch resultaat geboekt: _ 181 (-331) mln. "De afschaffing van de no-claimregeling en de introductie van een verplicht eigen risico hebben de premiestijgingen gedempt", aldus Van der Eijk. "Maar de bedrijfskosten in de zorg zijn sterk gedaald: van _ 2,7 mld naar _ 1,6 mld." De ziektekostenpremies zijn toegenomen tot _ 32,7 (30,1) mld.

 

Bij de inkomensverzekeringen ziet Van der Eijk een negatieve trend: "Er is vooral bij zelfstandigen een toename van de arbeidsongeschiktheid waarneembaar."

 

Solvabiliteit

Het Verbond rept van "een adequate solvabiliteit" bij verzekeraars. Toch is die gedaald van ruim 300% naar onder de 200% van het wettelijk vereiste. "Het overgrote deel van de maatschappijen is goed de crisis doorgekomen", zegt Danny van der Eijk (Eureko), voorzitter van de commissie CVS, waarin de Verbondsleden zijn vertegenwoordigd. "Verzekeraars hadden een sterkere positie dan de pensioenfondsen, die wel in de problemen zijn geraakt." De schade- en zorgmaatschappijen hebben het relatief het beste voor elkaar: die beschikken over een buffer van _ 33 mld, waar _ 17 mld is vereist. Desondanks erkent Van der Eijk dat de kredietcrisis een stevig gat heeft geslagen in de reserves van de verzekeraars: "De solvabiliteitspositie is niet binnen enkele maanden hersteld. Dit is een traject van meerdere jaren." Een opeenstapeling van risico’s maakte de crisis onverwachts heftig: "Het komt niet zo vaak voor dat er sprake is van én een dalende rente én dalende beurskoersen."

 

(in marge)

 

Voor het volledige jaarverslag kijk onder Archief/Thema’s op: Amweb.nl.

 

Reageer op dit artikel