nieuws

Last onder dwangsom voor ASE

Archief

De AFM heeft een last onder dwangsom (maximaal € 80.000) opgelegd aan Assurantiekantoor Stad Enschede, eigendom van Jacobus Berghs, wegens het zonder vergunning bemiddelen in hypotheken en levensverzekeringen. De toezichthouder ligt al ruim twee jaar in de clinch met ASE.

Last onder dwangsom voor ASE

Berghs vroeg begin 2006 een vergunning aan voor het bemiddelen in consumptief krediet, hypotheken, spaarrekeningen, levensverzekeringen en schadepolissen. De AFM wees die aanvraag in april 2007 af, waarop Berghs in mei van dat jaar bezwaar maakte. In april vorig jaar diende hij vervolgens een klacht in over de tijd die de behandeling van zijn bezwaar in beslag nam, over de bejegening door de behandelaar van het bezwaarschrift en over het onvoldoende informeren over de vakbekwaamheidseisen door de AFM. In de tussentijd had de toezichthouder geconstateerd dat Berghs nog bemiddelde in schadeverzekeringen, maar informatieverzoeken bleven onbeantwoord.
In augustus 2008 besloot de AFM om Berghs alsnog een vergunning te verlenen voor bemiddeling in consumptief krediet, schadeverzekeringen en spaarrekeningen. Tevens is een herzien informatieverzoek verzonden; daarop is tot op heden niet afdoende gereageerd, wat heeft geleid tot de last onder dwangsom.

Reageer op dit artikel