nieuws

Kwart verzekeraars doet te weinig aan fraudepreventie

Archief

Een meerderheid van de Nederlandse schadeverzekeraars heeft zijn beleid rond verzekeringsfraude voldoende op orde, meldt het Verbond van Verzekeraars.

 

Het Verbond baseert zich hierbij op een rapport van het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV).

 

Een kwart doet echter te weinig aan fraudepreventie en -opsporing. "Teleurstellend, maar eerlijk", was de eerste reactie van Verbond-directeur Richard Weurding. Een half uur later werd dat persbericht herroepen en vond Weurding het resultaat ineens "bemoedigend".

 

Voor het onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van fraudebestrijding zijn door het CBV veertig schadeverzekeraars benaderd. Er vond een toetsing plaats aan de hand van de vijf punten die centraal staan in het ‘Deltaplan bestrijding verzekeringsfraude’: de vertrouwensrelatie met de klant, de borging van fraudebeheersing in de organisatie, fraudepreventie, fraudedetectie en bewijsbaarheid.

 

Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Europeesche en Interpolis (samen goed voor bijna de helft van de schademarkt) behaalden ‘niveau 3’: alles op orde. De andere verzekeraars scoorden daaronder. Medio vorig jaar werd in AM al eens de zere vinger gelegd op het fraudebeleid van verzekeraars. Geautomatiseerde fraudedetectie blijkt ook nu nog lang niet bij alle maatschappijen te zijn doorgevoerd en het aantal fraudemeldingen bij het CBV blijkt gemiddeld met slechts 5% per jaar toe te nemen.

 

Reageer op dit artikel