nieuws

Kabinet stemt in met uitbreiding provisietransparantie

Archief

Op voorstel van minister Bos (Financiën) is het kabinet vrijdag akkoord gegaan met uitbreiding van de provisietransparantie met uitvaart-, arbeidsongeschiktheids- en overlijdensrisicoverzekeringen die samen met een krediet worden verkocht. “Onderzoek heeft uitgewezen dat de provisie op dit soort verzekeringen soms opliep tot meer dan 70 procent van de koopsom. De nieuwe regels gaan dit soort excessen tegen”, aldus de regering.

Kabinet stemt in met uitbreiding provisietransparantie

Inclusief het formele verbod op bonusprovisies worden met deze maatregelen per 1 januari a.s. de provisieregels verder aangescherpt. Ze zijn door minister Bos aangekondigd bij de jongste aanpassing van het Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen (BGFO). "De Tweede Kamer had aangedrongen op een strikte regulering van bonusprovisies en met dit voorstel wordt daaraan gehoor gegeven", aldus het kabinet.
Aanbieders moeten vanaf 1 januari de totale prijs van een verzekering of hypotheek duidelijk vermelden. Dit helpt consumenten om producten onderling te vergelijken. Daarnaast moeten bij kapitaalverzekeringen en bankspaarproducten de kosten die worden ingehouden op de premie of inleg en de kosten die ten laste gaan van de vermogensopbouw duidelijk gemaakt worden. Tot slot moeten aanbieders die zonder tussenkomst van adviseurs hun eigen financiële producten verkopen meer informatie geven aan de klant over de dienstverlening die de consument van hen kan verwachten. Het ontwerpbesluit wordt nu ter toetsing voorgelegd aan de Raad van State.

Reageer op dit artikel