nieuws

Huisartsen vernieuwen Ziekengeld-mantel bij NN

Archief

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een nieuw mantelcontract Ziekengeld met Nationale-Nederlanden gesloten. Het gaat hierbij om toegang tot een verzuimverzekering met aanvullende diensten als arbo en re-integratie. Het contract gaat in per 1 januari 2010,  heeft een looptijd van drie jaar en vervangt het bestaande contract.

Huisartsen vernieuwen Ziekengeld-mantel bij NN

Huisartsen die het arbopakket van Maetis afnemen via NN krijgen structureel extra korting op de ziekengeldverzekering. De dienstverlening rond re-integratie wordt geboden door Keerpunt. De premie voor de verzekering wordt voor bijna iedere deelnemer niet verhoogd. Grotere huisartsenposten krijgen per 1 januari 2010 een eigen premietabel. Het verzekeringspakket is winstdelend.
Lodi Hennink, algemeen directeur van de LHV: "Huisartsen hebben steeds meer personeel in dienst door de toenemende zorgvraag. Daarom wordt het met het jaar belangrijker om het verzuimrisico adequaat af te dekken."
Foto (v.l.n.r.): Lodi Hennink, algemeen directeur LHV, Bram Stegeman, bestuurslid LHV en huisarts, Arjette Tetteroo, branchemanager NN en Lidwien Suur, directeur Inkomen NN.

Reageer op dit artikel