nieuws

Hogere bodem in avp’s volmachten Avéro

Archief

Avéro Achmea heeft besloten dat alle avp’s die via volmachten lopen een verzekerd bedrag van minimaal € 1 mln moeten hebben. Bestaande polissen met een lager bedrag worden per 1 september aangepast. Tot aan de eerstkomende premievervaldatum is er geen extra premie verschuldigd; daarna komt er € 5 bij.

Hogere bodem in avp’s volmachten Avéro

Uit portefeuilleanalyses is Avéro gebleken dat veel particuliere relaties nog een avp hebben met een verzekerd bedrag van minder dan € 1 mln. In de laatste jaren zijn diverse dossiers behandeld "waarbij de claim de verzekerde som raakte". Daarom vindt Avéro het uit het oogpunt van de zorgplicht absoluut wenselijk dat dit bedrag minimaal € 1 mln wordt.
Avéro heeft gevolmachtigden laten weten dat deze verhoging per 1 september als een 'en bloc maatregel' wordt opgelegd in de 100%-volmachttekening. Als er sprake is van een avp-pool, doet Avéro de oproep om ook in die situatie naar minimaal € 1 mln te gaan. In de eigen provinciale portefeuille heeft Avéro het minimum al eerder boven € 1 mln gebracht. Overigens hanteert de maatschappij bij nieuwe particuliere verzekeringen voor de avp-dekking als standaard een verzekerd bedrag van € 2,5 mln.

Reageer op dit artikel