nieuws

Gevolmachtigden Reaal kunnen met VPI aan de slag

Archief

Gevolmachtigden van Reaal kunnen vanaf nu sneller beschikken over actuele tarieven van autoverzekeringen. Dit komt door de Volmachtbeheer Producten Interface (VPI) die gebruikt kan worden in de administratiepakketten Anva-5 en CCS Level-7. In oktober was Allianz de eerste volmachtverzekeraar die VPI invoerde.

Gevolmachtigden Reaal kunnen met VPI aan de slag

Met VPI kunnen gevolmachtigden maatschappijtarieven opvragen in hun eigen adviespakket. Nieuwe producten en tarieven zijn direct beschikbaar. Premies van verschillende aanbieders worden op dezelfde wijze berekend en kunnen daardoor goed onderling vergeleken worden.
VPI is een initiatief dat in samenwerking met Anva, CCS en Unit4Agresso is ontwikkeld door acht verzekeraars, de NVGA, VolmachtBeheer en Colimbra. De rekenbox is door Market Scan ontwikkeld. Binnenkort wordt de test met het administratiepakket Dias afgerond. Gevomachtigden die met dit pakket werken kunnen dan eveneens van VPI gebruikmaken.

Reageer op dit artikel