nieuws

Fors hoger plafond in boetes financiële instellingen

Archief

Per 1 augustus wordt een nieuw boetestelsel voor de financiële sector van kracht. Toezichthouders DNB en AFM kunnen aanzienlijk hogere boetes opleggen dan voorheen. Voor de zwaarste overtredingen zoals misleiden van de consument of overkreditering kan voortaan een geldstraf worden opgelegd van maximaal € 4 mln (aan recidivisten € 8 mln). Het maximum was € 480.000.

Fors hoger plafond in boetes financiële instellingen

Ook kunnen de toezichthouders voortaan meer rekening houden met de bijzondere omstandigheden van het geval. Er zijn drie categorieën overtredingen (licht, midden en zwaar) met elk een basisboete (resp. € 10.000, € 0,5 mln en € 2 mln) . De toezichthouder kijkt per overtreding of er boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden zijn. Als een reclamefolder van een verzekeraar onjuiste informatie bevat en deze ondanks een waarschuwing toch wordt herhaald, kan dat aanleiding zijn voor een geldstraf hoger dan het basisbedrag. Dankzij de vierde tranche van de Algemene Wet Bestuursrecht die op 1 juli jl. in werking is getreden kunnen ook bestuurders of feitelijk leidinggevenden beboet worden.

Reageer op dit artikel