nieuws

Fidin/OVFD: ook bezwaar tegen toezichtskosten 2009

Archief

Ook al zijn de uitgangspunten voor de nieuwe heffingen voor het doorlopend toezicht op financieel dienstverleners gematigd, is er volgens de intermediairorganisaties Fidin en OVFD geen aanleiding om deze zomaar te accepteren. De organisaties hebben er overigens wel waardering voor dat de goeden niet hoeven te lijden onder de kwaden (wanbetalers).

Fidin/OVFD: ook bezwaar tegen toezichtskosten 2009

Het ministerie van Financiën meldt over 2008 een exploitatietekort van € 6,25 mln waarvan € 2,81 mln door oninbare vorderingen. "Mede gelet op de bijzondere ontwikkelingen binnen deze categorie" zal dit bedrag niet worden betrokken bij de berekening van de tarieven voor 2009. "Voor zover het gaat om vorderingen op instellingen die niet (meer) over een vergunning beschikken, zal de financiering vanuit een overheidsbijdrage geschieden."
Fidin en OVFD stellen dat de uitgangspunten voor de te heffen bedragen aanzienlijk zijn teruggebracht ten opzichte van eerdere ramingen. "Niettemin blijven meerdere andere bezwaargronden onverminderd van kracht, zowel tegen de regeling voor 2008 als tegen de regeling voor 2009, waarin de kosten ondanks het schrappen van de kosten van wanbetaling toch wederom stijgen ten opzichte van 2008."
De AFM zal in augustus starten met het verzenden van de heffingen 2009. Fidin/OVFD zullen hun leden en ook de overige intermediairs oproepen opnieuw bezwaar aan te tekenen tegen deze heffingen. "Zolang niet is beslist over de bezwaarschriften 2008 moeten de rechten veilig worden gesteld voor 2009."

Reageer op dit artikel