nieuws

Crisis verlamt cao-onderhandelingen zorgverzekeraars

Archief

Na een eerdere pauze van drie maanden zijn afgelopen week de onderhandelingen over een nieuwe cao voor de zorgverzekeraars opnieuw geschorst. Er blijkt verschil van inzicht te bestaan over de loonstijging. De werkgevers vinden 1% verantwoord, maar de vakorganisaties vragen 2,5%.

Crisis verlamt cao-onderhandelingen zorgverzekeraars

De lonen vormen echter niet het enige struikelblok. Er wordt ook gesteggeld over aanpassingen in de vut-regeling. De werkgevers willen dat het niet genoten vut-geld nog maar voor 50% kan worden opgespaard. Nu is het nog 100%. Verder blijkt het in de praktijk moeilijk te zijn om individuele wensen ten aanzien van scholing te realiseren. De bonden hebben er op aangedrongen om dit via de cao beter te regelen. Verder willen de bonden vasthouden aan de afspraak dat werknemers maximaal 8% van hun salaris als pensioenpremie betalen en aan een onvoorwaardelijke indexatie van de pensioenaanspraken. "Een 'heilig huisje' dat we niet willen aantasten", aldus CNV-onderhandelaar Bernard Jan de Groot. In oktober wordt verder gepraat.

Reageer op dit artikel