nieuws

CNV vermoedt ‘gestuurde’ slechte beoordelingen bij ASR

Archief

CNV Dienstenbond krijgt signalen dat de eisen die aan ASR-medewerkers worden gesteld steeds hoger worden en dat dit in sommige gevallen leidt tot slechte beoordelingen. “Omdat ASR fors gaat krimpen, roept het de vraag op of er niet aangestuurd wordt op slechtere beoordelingen om daarmee een kwaliteitsslag te maken”, vraagt de bond zich af.

CNV vermoedt ‘gestuurde’ slechte beoordelingen bij ASR

Dat er in tijden van crisis bezuinigd moet worden en dat ASR een goede
en efficiënte verzekeraar wil worden, vindt CNV Dienstenbond begrijpelijk. "Helaas is de werkgever zuinig met informatieverstrekking aan de vakorganisaties en daarom is het belangrijk dat wij via onze leden horen wat er gebeurt op de werkvloer."
Mits nut en noodzaak worden aangetoond en de OR een positief advies afgeeft, heeft de CNV-bond geen probleem met inkrimpingen. "Bij het aanwijzen van boventalligen moeten vervolgens objectieve, wettelijke regels worden toegepast (afspiegeling) en kan het niet zo zijn dat mensen die altijd goed hebben gefunctioneerd ineens worden weggestuurd omdat zij plotseling een slechte beoordeling hebben gekregen." De vakorganisatie verzoekt leden om bij haar aan de bel te trekken "als u signalen heeft dat er op een oneigenlijke manier met beoordelingen wordt omgegaan".

Reageer op dit artikel