nieuws

Brandonderlingen krijgen beeldend toezichtsles

Archief

Toezichthouder DNB gaat in een periode van ruim twee jaar besturen en directies van brandonderlingen bijpraten over de toezichtseisen, zodat voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen. Met het oog op een goede communicatie heeft DNB het model van een brandveilig huis ontworpen.

Brandonderlingen krijgen beeldend toezichtsles

In de zojuist verschenen editie van DNB Magazine wordt uit de doeken gedaan dat er een nieuw plan van aanpak is gemaakt voor het toezicht op brandonderlingen. "Ter overbrugging van de afstand tussen toezicht en praktijk" is het brandveilige huis ontworpen. "Dit huis omvat meerdere kamers, zoals een strategiekamer, een toezichtkamer en natuurlijk een bestuurs- en directiekamer. Voor elke kamer zijn specificaties opgesteld voor de inrichting. Tussen nu en eind 2011 wordt elk halfjaar een thema opgepakt en uitgediept. Ieder thema sluit aan bij de kamers van het brandveilige huis. Doelstelling is dat per eind 2011 bedrijfsvoering en risicomanagement van brandonderlingen voldoen aan de wettelijke bepalingen.

De Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen (FOV) wijst er op, dat de voorlichting aan de brandonderlingen onderdeel is van een branchebrede aanpak door DNB. "De onderlingen krijgen dan ook geen exclusieve begeleiding van DNB; de zorgsector, met een premie-inkomen van € 33 miljard, krijgt een programma dat met het brandveilig huis te vergelijken is, evenals herverzekeraars en andere maatschappijen met een soortgelijk profiel. En ook de grote verzekeraars worden op het gebied van compliance begeleid. De gesprekken vinden daar 1 op 1 plaats." De werkwijze van DNB is een – nog nieuwe – manier om compliance door middel van voorlichting te stimuleren. Daarbij wordt samengewerkt met koepelorganisaties zoals de FOV.

Reageer op dit artikel