nieuws

Bestuurlijke boete AFM voor EPB

Archief

De AFM heeft EPB Verzekeringen in Zaandam een bestuurlijke boete van € 6.000 opgelegd omdat het bedrijf bij advies over beleggingsverzekeringen onvoldoende informatie heeft ingewonnen. De toezichthouder onderzocht tien adviezen van EPB, verstrekt in de periode van januari tot en met juni 2008.

Bestuurlijke boete AFM voor EPB

In geen enkel van de onderzochte dossiers bleek EPB informatie te hebben ingewonnen over de financiële positie, de risicobereidheid en de doelstelling van de cliënt, terwijl er verder in het geheel niet is geïnformeerd naar kennis en ervaring van de klant. Omdat EPB niet over deze relevante informatie beschikt, kan zij onmogelijk haar advies daarop hebben gebaseerd, aldus de AFM.
De toezichthouder vindt verder dat EPB bij de adviezen meer uitgaat van wat de klant kan missen dan van zijn doelstellingen. Omdat EPB in alle dossiers verzekeringen met een beleggingscomponent adviseert, moet het bedrijf ook completere informatie inwinnen over de kennis en ervaring van de klant op dit gebied. Ten slotte valt het de toezichthouder op dat EPB in alle gevallen hetzelfde beleggingsprofiel heeft vastgesteld, wat duidt op onvoldoende inzicht in de risicobereidheid van de klant.

Reageer op dit artikel