nieuws

Benevia volgt Multisafe met invoering van maandbijdrage

Archief

Benevia Adviesgroep gaat een deel van zijn klanten binnenkort een maandbijdrage vragen. Met ruim 30.000 klanten is Benevia het tweede omvangrijke intermediairbedrijf dat een dergelijk stap zet.

Sinds 1 mei voert Multisafe in stappen een serviceabonnement ("vaste maandbijdrage") in bij bijna 22.000 particuliere relaties. Benevia gaat een maandelijkse bijdrage voor administratiekosten vragen van circa 4.000 klanten met premievrije polissen (bijvoorbeeld begrafenispolissen) en ruim 2.000 klanten die een geringe provisiebijdrage leveren. De bijdrage is nog niet exact vastgesteld, maar zal tussen € 7,50 en € 12,50 liggen. "In dat geval blijven ze in onze administratie opgenomen", zegt directeur Arie van den Berg. "We zullen duidelijk vertellen wat ze voor dat geld van ons mogen verwachten."
 
Klanten die de bijdrage niet willen betalen, gaat Benevia doorverwijzen naar verzekeringsmaatschappijen. "Verzekeraars vinden een vergoeding per polis onbespreekbaar. Prima, maar dan zetten ze zelf maar een callcenter op", aldus Van den Berg. "Bij ons kan het bedienen van die klanten niet meer uit."
 
Kwart stapt op
Multisafe zegt dat inmiddels zo'n 70% van zijn klanten heeft gereageerd op de invoering (per 1 mei) van een vaste basisbijdrage van € 12,50 per maand. "We hadden gerekend op een respons van 20%", zegt directeur Michael Mackaaij. Inmiddels is 65% van de klanten overgegaan tot betaling van de maandbijdrage. Multisafe denkt uiteindelijk 75% van de 22.000 relaties als klant te behouden.
 
"Hiermee voldoet de omzetting ruimschoots aan de financiële doelstellingen die we hebben gesteld", aldus Mackaaij. Hij erkent dat de stroom vragen die op Multisafe is afgekomen, groter is dan gedacht en "veel extra werk voor de organisatie oplevert en de invoering concernbreed vertraagt". Een meevaller is echter dat relaties, die € 15 per maand moeten betalen, geen bezwaar hebben tegen de 'basisfee'. En een positief bijeffect is voorts, dat "door intensiever klantcontact het sluiten van aanvullende verzekeringen hoger ligt dan verwacht".
 
Mackaaij heeft met instemming kennis genomen van de invoering van een 'maandbijdrage voor administratiekosten' door Benevia. "We zijn blij dat we navolging krijgen. Hoewel de vorm anders is dan die wij kiezen, is de conclusie van hen hetzelfde: we kunnen geen werkzaamheden meer verrichten indien de inkomsten die niet dekken."
 
Haken en ogen
In een nieuwsbrief waarschuwt Jurjen Oosterbaan (adviesbureau D&O) overigens voor onzorgvuldige invoering van abonnementen. "De geschillencommissie Kifid noch een civiele rechter zal accepteren dat een tussenpersoon eenzijdig aanvullende kosten in rekening gaat brengen voor zaken waarvan bij het afsluiten van de verzekering was overeengekomen dat deze kosten onderdeel zouden uitmaken van de overeengekomen premie."
 
Volgens Mackaaij gaat die redenatie niet op. "Hierover is niets overeengekomen tussen klant en tussenpersoon; de dienstverlening door het intermediair was geen onderdeel van de premie."
Oosterbaan heeft voorts aanwijzingen dat de toezichthouders een serviceabonnement als verzekeringen kunnen zien. "Als er geen vaste prestaties tegenover staan maar diensten die afhangen van een onzeker voorval." In dat geval heeft het intermediairbedrijf een vergunning tot risicodragen nodig.

Reageer op dit artikel