nieuws

Belangenverenigingen vragen EU-subsidie voor opleidingen

Archief

De Organisatie van Financiële Dienstverleners (OVFD), NVA en NBVA hebben de Stichting Opleidingsfonds Hypotheekbemiddelingsbranche (SOH) opgericht. Daarmee willen de belangenorganisaties € 2 mln Europese subsidie voor de branche binnenslepen.

Belangenverenigingen vragen EU-subsidie voor opleidingen

De SOH heeft een aanvraag voor subsidie van het Europees Sociaal Fonds ingediend. "De te verwerven subsidie zal worden benut om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van de werkenden in de sector te vergroten." De stichting wil

zo'n 5.000 personen uit de bedrijfstak opleiden door bedrijven in 2009 en 2010 de mogelijkheid te geven om een beroep te doen op subsidie voor onder meer ingekochte (deel-)opleidingen (tot en met mbo-niveau 4). "In totaal zijn er 56

verschillende opleidingen in de aanvraag opgenomen. In een tijd waarin de kosten voor het intermediair door de eisen van de WFT voor opleidingen flink

gestegen zijn, zou deze subsidie een mooie meevaller kunnen zijn."

De stichting verwacht eind deze maand te weten of de aanvraag wordt gehonoreerd. Zo ja, dan start het project (looptijd een jaar) op 1 september.

Aanmelden voor subsidie kan via info@ovfd.nl.

Reageer op dit artikel