nieuws

Allianz zet overleg met bonden over sociaal plan stop

Archief

De directie van Allianz heeft het overleg met de vakorganisaties over een nieuw sociaal plan stopgezet. Breekpunten in de onderhandelingen zijn de maximale reistijd op grond waarvan iemand ‘boventallig’ wordt en de reistijdcompensatie voor medewerkers die op een andere locatie gaan werken.

Allianz zet overleg met bonden over sociaal plan stop

De bonden hebben begrip voor de efficiencyslag die Allianz zegt te moeten maken en die in grote lijnen is vastgelegd in het plan 'Allianz 2012'. "Echter, we zijn sinds januari tien onderhandelingsronden verder en de plannen wijzigen constant. Voortschrijdend inzicht noemt men dat", zegt Emanuel Geurts van de Unie. "Ook loopt de directie voor de muziek uit", vult collega Marlies Possel van FNV Bondgenoten aan. "Er is bijvoorbeeld voor augustus een verplaatsing van een afdeling van 28 man van Nieuwegein naar Rotterdam aangekondigd, zonder dat er een sociaal plan is. Dat is in strijd met alle afspraken." Nu de directie het overleg heeft opgeschort, zou de reorganisatie ook stil liggen. "Mocht toch blijken dat er plannen worden uitgevoerd, dan zullen wij juridische stappen nemen", aldus de bonden, die in een brief aan de Allianz-directie gaan aandringen op spoedige voortzetting van de onderhandelingen.

Reageer op dit artikel