nieuws

AFM ziet misstanden bij pensioenadvies aan mkb

Archief

Leidraad voor

 

pensioenadvies

 

wordt verstuurd

 

De AFM vindt dat het advies over pensioenverzekeringen aan mkb-ondernemers "veel beter" moet. In een steekproef is de toezichthouder op een aantal misstanden gestuit.

 

"De financieel dienstverleners die het mkb over verzekerde pensioenregelingen adviseren, blijken in het algemeen te weinig ervaring en kennis van dit soort producten te hebben", is de algemene conclusie van de AFM. "We gaan vervolgonderzoek uitvoeren naar aanleiding van misstanden die nu zijn geconstateerd. Waar nodig zullen wij ook handhavend optreden."

 

Volgens de toezichthouder moeten de deskundigheidseisen voor pensioenadvies omhoog. "Bij voorkeur door middel van een aparte product-dienstcombinatie Pensioenen in de WFT." Bij de steekproef is alleen gekeken naar pensioenregelingen die bij een verzekeraar worden ondergebracht. Centraal stonden de mate waarin de werkgever een passend advies krijgt en de informatie die gedurende het adviesproces aan de werkgever wordt verstrekt. "Hierbij is van belang dat de werkgever onder andere wordt geïnformeerd over de premie(-s), de kosten, de pensioenopbouw en de risico’s die de werknemers en de werkgever lopen. Er is bij deze analyse niet gekeken naar de hoogte van de kosten die door verzekeraars in rekening wordt gebracht."

 

Leidraad

De toezichthouder heeft een leidraad voor een kwalitatief goed pensioenadviestraject ontwikkeld, die in tien delen naar het intermediair wordt gestuurd. Daarin komen onderwerpen aan de orde als de toepasselijkheid van een cao of bedrijfstakpensioenfonds, wensen van de werkgever over kwaliteit en kosten van de pensioenregeling, het toepassen van relevante regelgeving bij de invulling van de regeling en het bijstaan van werknemers bij keuzemogelijkheden.

 

Reageer op dit artikel