nieuws

Aegon akkoord met stichtingen over beleggingspolissen

Archief

Aegon heeft met de stichtingen Woekerpolis Claim en Verliespolis een akkoord gesloten over het compenseren van kosten voor beleggingspolissen. Dat akkoord kost de maatschappij tot € 110 mln extra, bovenop de vorig jaar al gemelde € 140 mln.

Aegon akkoord met stichtingen over beleggingspolissen

September vorig jaar kwam Aegon met een eenzijdig compensatievoorstel voor polishouders, dat was gebaseerd op de aanbevelingen van ombudsman Wabeke en het akkoord dat Delta Lloyd toen had gesloten met beide stichtingen. Na langdurig overleg zijn partijen nu tot een overeenkomst gekomen; het extra bedrag van € 110 mln (voor belastingen) bestaat voor € 80 mln uit een pot voor schrijnende gevallen. "Meer dan 75% van onze bestaande beleggingsverzekeringen is in de afgelopen jaren al aangepast, waardoor op dit moment al 70% van de klanten minder dan het nu overeengekomen kostenmaximum betaalt." Eerdere aanpassingen in de portefeuille (totaal 1,3 mln polissen) kostten Aegon al € 380 mln. De helft van de polissen heeft een garantie. "Voor deze garantie heeft de overgrote meerderheid van klanten geen aanvullende kosten betaald."

Reageer op dit artikel