nieuws

ZN naar rechter om orthodontietarieven

Archief

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Consumentenbond starten een spoedprocedure tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) over de aangekondigde prijsstijging van 13% voor beugels en andere orthodontiebehandelingen per 1 juli.

ZN naar rechter om orthodontietarieven

De belangrijkste bezwaren tegen de nieuwe orthodontie-tarieven zijn dat de prijsstijging halverwege het lopende verzekeringsjaar ingaat en niet is gebaseerd op een gedegen kostenonderzoek. Dat zou in strijd zijn met de beginselen van behoorlijk bestuur. Daarom is de rechter gevraagd om het besluit van toezichthouder NZA te vernietigen. De zaak dient op 9 juli bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven in Den Haag. Vooruitlopend hierop doen de Consumentenbond en ZN een dringend beroep op de orthodontisten om niet al per 1 juli de prijzen te verhogen.

Reageer op dit artikel