nieuws

Woekerpolis Claim: Rabo moet nu oplossing OpMaat bieden

Archief

De Stichting Woekerpolis Claim roept iedereen met een OpMaat-hypotheek van de Rabobank op om bij de bank aan te dringen op een snelle oplossing. De klachtafhandeling is volgens de stichting zwaar onvoldoende.

 

Uit een enquête onder 6.200 klanten komt naar voren dat 83% ontevreden is over de manier waarop hun lokale Rabobank omgaat met hun vragen en klachten. "Veel mensen dreigen met een restschuld te blijven zitten en vinden dat hun Rabobank-adviseur geen toereikende oplossing biedt." De stichting roept klanten op om massaal te bellen en te schrijven om aan te dringen op een snelle, collectieve oplossing. "Rabobank Nederland weigert tot nu toe collectief overleg over dit product omdat de lokale kantoren van met klanten al persoonlijke adviesgesprekken voeren. De enquête wijst echter uit dat een op de vier klanten nog steeds geen afspraak heeft gehad. Daarnaast is bijna 80% van de klanten die wél op gesprek zijn geweest hierover ontevreden."

 

  &nbspDe enige oplossingen die worden aangedragen, zijn het verhogen van de maandpremie of extra storten, stelt Woekerpolis Claim. "Klanten geven aan dat ze vooral het gevoel hebben dat de adviseur te weinig eigen verantwoordelijkheid neemt en informatie achterhoudt." Bij de stichting hebben zich 10.000 OpMaat-klanten aangesloten; naar schatting zijn er in totaal zo’n 100.000 OpMaat-hypotheken gesloten.

 

Reageer op dit artikel