nieuws

Werknemers tot 70 jaar verzekerd voor verzuim

Archief

Achmea heeft in bijna al zijn verzuimpolissen de leeftijdsgrens opgehoogd naar zeventig jaar. Twee jaar geleden onderzocht Achmea de mogelijkheid voor een aparte ziekteverzuimverzekering voor 65-plussers.

Werknemers tot 70 jaar verzekerd voor verzuim

"Die aparte polis voor 65-plussers bleek geen haalbare kaart", zegt Dolf Kamermans, directeur Inkomensverzekeringen van Achmea. "Maar het bleek wel mogelijk om de leeftijd in de verzuimpolissen op te hogen naar zeventig jaar."
"Wij vinden dat wij als verzekeraar die maatschappelijke rol moeten en kunnen vervullen. De commissie Bakker heeft in zijn rapport aangegeven dat op termijn er een tekort aan arbeidskrachten zal zijn en dat er wellicht langer doorgewerkt moet gaan worden. Dan moet je ook het risico van verzuim verzekeren na het 65e jaar", meent Kamermans. De werknemer die tot na zijn 65e doorwerkt, is gewoon meeverzekerd op het lopende verzuimcontract. Valt hij inderdaad voor langere tijd uit, dan krijgt hij tot maximaal twee jaar doorbetaald, ongeacht of zijn arbeidscontract nog langer doorloopt.

Reageer op dit artikel