nieuws

Werkloosheidsverzekeringen bij TAF

Archief

Risico ligt via Franse route bij Duits Gothaer

 

TAF heeft twee werkloosheidsverzekeringen aan z’n assortiment toegevoegd: het TAF Werkloosheidsplan en het TAF WerkloosheidsPlusplan. Het risico wordt ondergebracht bij de Duitse verzekeringsmaatschappij Gothaer.

 

Om dat te bewerkstelligen is TAF een samenwerking aangegaan met volmachtbedrijf AMG Assurances in Parijs. Overlijdensrisicoverzekeringen brengt TAF al langere tijd onder bij het Liechtensteinse Quantum Leben.

 

  &nbspTAF zegt met de werkloosheidsdekkingen gehoor te geven aan geluiden uit de markt om een verzekering tegen werkloosheid te kunnen sluiten los van andere dekkingen. Met het Werkloosheidsplan ontvangt de klant maximaal twaalf maanden een aanvulling op de werkloosheidsuitkering, die 70% van het laatstverdiende salaris is tot een maximum van zo’n _ 2.600 bruto. De aanvulling is minimaal _ 100 en maximaal _ 2.500, afhankelijk van de betaalde premie. De uitkering van de verzekering mag samen met de ww-uitkering echter nooit meer bedragen dat het inkomen vóór werkloosheid.

 

Lager salaris

Met het WerkloosheidsPlusplan is ook tijdelijk het verschil in inkomen verzekerd als de klant een nieuwe baan accepteert tegen een lager salaris dan daarvoor. Voorwaarde is dat het loon minimaal 15% lager moet zijn en maximaal 50%. Voor de gekozen uitkeringsduur (6, 12, of 24 maanden) wordt in dat geval 60% van het bruto inkomensverlies netto uitgekeerd.

 

  &nbspBeide verzekeringen kunnen worden betaald via maandpremies of een koopsompremie en geven de eerste 180 dagen na de ingangsdatum van de polis nog geen dekking. Bij een maandelijkse premie is jaarlijks opzeggen mogelijk. De verzekeringen zijn toegankelijk voor iedereen van achttien tot zestig jaar, die voor 12 onafgebroken maanden in dienst zijn geweest voor tenminste zestien uur per week.

 

Reageer op dit artikel