nieuws

Verbond verklaart hiv tot gewone chronische ziekte

Archief

Interpolis maakt

 

meteen eind

 

aan hiv-test

 

Recent onderzoek toont volgens het Verbond van Verzekeraars aan dat hiv tegenwoordig als een reguliere chronische aandoening beschouwd kan worden. In reactie daarop heeft Interpolis direct de hiv-test afgeschaft; NN zegt het uitgangspunt al sinds 2005 te hanteren.

 

Het Verbond baseert zich op het rapport ‘Verzekerbaarheid hiv uitgebreid’, een vervolg op een in 2005 gehouden studie waaruit bleek dat patiënten die met succes combinatietherapie volgen, bij wie geen complicaties optreden en die geen drugs hebben gebruikt, gewoon een levensverzekering zouden moeten kunnen sluiten. Daarbij geldt wel dat het risico twee- tot driemaal zo hoog is. Mensen met hiv die nog geen medicijnen nodig hebben, waren buiten beschouwing gebleven omdat over hen nog geen statistische gegevens beschikbaar waren.

 

  &nbspIn het tweede rapport van de Werkgroep hiv, bestaande uit artsen en actuarissen, komt nu naar voren dat er geen reden is om mensen met hiv die nog geen therapie nodig hebben anders te behandelen dan ‘reguliere’ chronisch zieken. Het Verbond werkt daarom aan een nieuwe gezondheidsverklaring, waarin hiv en aids niet apart worden genoemd, maar tussen andere chronische aandoeningen worden geplaatst.

 

Sterftekans

De sterftekans van mensen met hiv daalt, afgezet tegen de sterftekans van de totale bevolking, naarmate de leeftijd toeneemt. De sterftekans met hiv is op 25-jarige leeftijd grofweg 1,2 maal zo groot als normaal; op 65-jarige leeftijd is dat nog 1,04 maal zo groot. "Als 95% zekerheid wordt verlangd dat de factor niet te laag is, dan moeten globaal gesproken deze factoren worden verdubbeld."

 

  &nbspWel maakt de werkgroep de kanttekening dat de sterftekansen op langere termijn onvoldoende bekend zijn. "Bij het garanderen van de premie voor een onbeperkt aantal jaren moet worden bedacht dat daartoe over een langere periode geen risicostatistieken bestaan. Een verzekeraar die nauwer bij de statistieken wenst aan te sluiten, kan bijvoorbeeld overeenkomen dat na een garantieperiode een en-blocclausule wordt toegepast en de dan benodigde premie baseren op de nieuwe statistische cijfers voor de hele groep."

 

Verzekeraars

Interpolis heeft direct gereageerd door het standaard afnemen van een hiv-test boven de keuringsgrens (_ 250.000) af te schaffen. "Een hiv-test wordt alleen nog gevraagd als daar een bijzondere medische reden voor is." De Achmea-verzekert al sinds 1999 onder voorwaarden mensen met hiv. "Sinds dat jaar is 96,7% van de patiënten met hiv/aids die bij ons een levensverzekering aanvroegen, geaccepteerd. Alleen mensen die drugs gebruiken, een ernstige bijkomende ziekte hebben of zich bevinden in hun laatste levensfase zijn niet geaccepteerd als klant."

 

  &nbspNationale-Nederlanden (2005) en Reaal (2006) zijn de twee andere verzekeraars die expliciet de deuren hebben geopend voor mensen met hiv. "Wij zijn altijd geïnteresseerd in dergelijke rapporten en streven ernaar om zo goed mogelijk in te spelen op actuele ontwikkelingen. Wij zijn aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de acceptatiecriteria van met hiv besmette mensen aan te passen", zegt Reaal. NN laat weten al sinds 2005 geen onderscheid te maken tussen het wel en niet onder behandeling zijn van hiv-patiënten.

 

  &nbspRobert Kneepkens, voorzitter van de werkgroep en medischadviseur bij Interpolis, schat dat er jaarlijks tussen de 120 en 150 hiv-patiënten een levenpolis sluiten. "In 2006 zijn er door deze groep 73 polissen gesloten. Ons aandeel daarin is 33% tot 40%. Bij ons is het laatste jaar het aantal hiv-verzekerden verdubbeld. Maar we hebben verder geen cijfers over de hele markt." Volgens Kneepkens zijn er zeker negen verzekeraars die actief hiv-patiënten accepteren voor een levensverzekering.

 

Reageer op dit artikel