nieuws

Uitvaartgiganten flink in de min

Archief

Monuta heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van bijna _ 32 mln. Uitvaartverzekeraar Dela heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van maar liefst _ 149 mln: het grootste in zijn bestaan.

Monuta breidt
verkoopkanaal uit
met 460 kantoren
 
Ondanks een stijging van het premie-inkomen met 24% en een nieuw record aan verzekerd kapitaal (_ 890 miljoen), heeft een verlies op aandelen ter grootte van bijna _ 43 mln uitvaartverzekeraar Monuta over 2008 op verlies gezet.Uiteindelijk kwam er een negatief nettoresultaat van _ 31,8 (+ 12,4) uit de bus.
 
   Het verzekeringsbedrijf van Monuta draaide wel goed in 2008 met een stijging van het premie-inkomen van _ 85,3 mln naar _ 106,0 mln. De stijging kwam voor 82% bij het intermediair vandaan. Opvallend is vooral de stijging van het aantal verkochte koopsommen. Het aantal met Monuta samenwerkende assurantiekantoren is vorig jaar met 461 gestegen naar 3.200 kantoren.De omzet van het uitvaartbedrijf steeg van _ 96,3 mln naar _ 99,9 mln.
 
Solvabiliteit
Ondanks het negatieve resultaat is er ruim voldoende marge aanwezig om negatieve ontwikkelingen op te vangen, meldt Monuta. De solvabiliteit van het bedrijf bedraagt nu 178%.
 
Verder stelt Monuta er voorstander van te zijn om de uitvaartverzekeringen onder de werksfeer van het BGFO te laten vallen om op die manier een duidelijke beloningstransparantie te kunnen bieden.
 
Dela
Dela heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van _ 149 mln; in 2007 boekte de uitvaartverzekeraar nog een winst van _ 73 mln. "In de eerste helft van dit jaar stevenen we weer af op een positief resultaat", laat de Eindhovense maatschappij weten.
 
   Het recordverlies over 2008 wordt vooral veroorzaakt door waardedalingen van het in aandelen belegde vermogen: die drukten de winst met _ 219 mln. Verder is op basis van de winstdelingsregeling _ 63 mln toegevoegd aan de waarde van de lopende polissen. Het operationeel resultaat verbeterde vorig jaar tot _ 93 (91) mln.
 
   De premieomzet van Dela is gegroeid tot _ 224 (202) mln, waarvan _ 195 (176) mln uit Nederland. "Tevredenheid heerste vooral over de goede groei van de uitvaartverzekeringen in België en de groei van overlijdensrisicoverzekeringen in Nederland." In het laatste segment groeide de omzet tot _ 1,3 (0,7) mln.
 
   Het aantal uitvaartverzekerden in ons land nam licht toe tot 2,89 (2,86) mln, terwijl het verzekerd kapitaal met 9% is gegroeid naar _ 13,0 (11,9) mln. "Met een eigen vermogen van _ 578 mln ultimo 2008 is onze solvabiliteit nog steeds ruim 700%."

Reageer op dit artikel