nieuws

Terrorismepool blijft ongewijzigd op € 1 mld

Archief

Afgelopen jaar is er geen enkele schade gemeld door de deelnemende verzekeraars aan de Nederlandse Herverzekeringsmaatschapij voor Terrorismeschaden (NHT). Voor 2008 bedroeg de totale capaciteit € 1 mld.

Terrorismepool blijft ongewijzigd op € 1 mld

De capaciteit van de pool en de opbouw ervan blijven in 2009 ongewijzigd: € 400 mln voor rekening van de deelnemende verzekeraars, € 550 mln van in de totaal 24 internationale herverzekeraars en € 50 mln van de Nederlandse staat. De terreurpool verwelkomde in 2008 tien nieuwe deelnemende maatschappijen. Zij zijn goed voor een binnenlandse brutopremieomzet van € 179 mln. Door fusies waren er negen uittredende deelnemers, waardoor de NHT nu 258 (257) deelnemers kent. De terreurpool realiseerde een daling van de herverzekeringspremie. Ten opzichte van 2008 is de premie dit jaar met 19,8% gedaald tot € 25,2 (31,4) mln.

Reageer op dit artikel