nieuws

Stefa start ledenwerving

Archief

Stefa, de nieuwe belangenvereniging voor het intermediair, mikt op ruim drieduizend aanmeldingen voor het lidmaatschap “om daarna gestaag door te groeien naar een partij van formaat”. De contributie is vastgesteld op € 390 per jaar, waartegenover diverse faciliteiten staan.

Stefa start ledenwerving

Waar de oorzaak van de lage organisatiegraad onder de 11.000 assurantiekantoren moet worden gezocht, is niet helemaal helder, stelt Stefa. "Mogelijk is het een geldkwestie. Wat dat aangaat, toetsen wij dit aan de praktijk door een bijdrage te vragen van € 390 per jaar. Daar staan naast de belangenbehartiging onder meer de volgende faciliteiten tegenover: hypotheek zonder afsluitkosten (bij tien geldverstrekkers), abonnement op de Beursbengel, gratis WFT-checklist in samenwerking met WFTassist en 'Digitale kluis' tegen aantrekkelijk tarief."
Over kritiek omtrent versnippering van de belangenbehartiging wordt gesteld: "Van een versnippering is sprake wanneer een belangenorganisatie met weinig witte vlekken uiteenvalt in splinterpartijen. Het tegengestelde is waar. Het aantal verenigde kantoren bij de NVA en NBVA bedraagt ruim 1.900. Op het totaal is dat nog geen 20%. Naar wij menen een veeg teken in een eervolle branche die werk biedt aan velen."

Reageer op dit artikel