nieuws

SEO bekritiseert NMA-onderzoek auto(ruit-)schademarkt

Archief

SEO Economisch Onderzoek vindt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) een onvolledig, onbetrouwbaar en niet objectief onderzoek heeft uitgevoerd naar de mate waarin verzekeraars schadesturing toepassen op de markt voor auto(ruit-)schadeherstel. De conclusies van de NMA zijn onvoldoende gefundeerd, aldus het onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam.

SEO bekritiseert NMA-onderzoek auto(ruit-)schademarkt

Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Autoglas Specialisten Nederland (Vasned), gaf SEO-directeur Jules Theeuwes een opsomming van zijn kritiekpunten: "In het marktonderzoek zijn de consumenten over het hoofd gezien, zijn de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen niet meegenomen en is de relatie tussen die verzekeraars en hun preferred suppliers niet beoordeeld. Dat noem ik onvolledig onderzoek."
Ook zou de NMA schattingen en feitelijke cijfers bij het meten van de schadestromen hebben vermengd. "De onzekerheden die daaruit ontstaan, kunnen grote gevolgen hebben voor de uitkomst van het onderzoek." De kritiek van SEO en Vasned op het NMA-onderzoek is reden voor deze partijen om binnenkort met de NMA om de tafel te gaan, om aanpassing van het onderzoek en de conclusies te bepleiten.

Reageer op dit artikel