nieuws

Reaal toetst aanvraag ná aflevering polis bij klant

Archief

Reaal vereenvoudigt voor het intermediair de werkwijze bij het digitaal sluiten van particuliere schadeverzekeringen. Winstpunt voor de tussenpersoon is het vervallen van de bewaarplicht voor getekende aanvraagformulieren, omdat Reaal niet meer om een ondertekend formulier vraagt.

Reaal toetst aanvraag ná aflevering polis bij klant

"U hoeft het aanvraagformulier niet meer op verzoek naar ons toe te sturen. Het is wel belangrijk dat u de vragen die betrekking hebben op de aanvraag aan uw klant voorlegt", stelt verkoopdirecteur Lodewijk van der Heijden (foto) in een brief aan het intermediair.
De klant ontvangt van Reaal de polis met een begeleidende brief. De klant dient te controleren of alles klopt, met name op het punt van eerdere opzegging of weigering van een verzekering en ten aanzien van aanraking met politie of justitie. Als er iets niet klopt, dient de klant contact op te nemen met de tussenpersoon of de polis terug te sturen naar Reaal.

Reageer op dit artikel