nieuws

Reaal toetst aanvraag ná aflevering polis bij klant

Archief

Reaal vereenvoudigt voor het intermediair de werkwijze bij het digitaal sluiten van particuliere schadeverzekeringen. De bewaarplicht voor aanvraagformulieren vervalt, omdat Reaal niet langer om een ondertekend formulier vraagt.

 

Klanten krijgen van Reaal bij toezending van de polis een begeleidende brief. Daarop wordt gewezen op de verklaringen die op het aanvraagformulier zijn gedaan. De klant dient te controleren of alles klopt, met name op het punt van eerdere opzegging of weigering van een verzekering en eerdere aanraking met politie of justitie. Als er iets niet klopt, dan moet de klant contact opnemen met de tussenpersoon of de polis terugsturen naar Reaal.

 

Handtekening

Als ook de polissen digitaal worden verstuurd, behoeven die niet te zijn voorzien van een elektronische handtekening. Dat stelde verzekeringsjurist Frank Stadermann vorige week tijdens de AM Masterclass over elektronisch verzekeren. "Een handtekening is als bewijsstuk niet zaligmakend. Het ontbreken ervan heeft civielrechterlijk geen consequenties. Het gaat veeleer om het bewijs dat het document daadwerkelijk de verzekeringnemer heeft bereikt."

 

  &nbspHet huidige wetsvoorstel voor elektronisch verkeer, dat bij de Eerste Kamer ter goedkeuring ligt, schrijft echter voor dat polissen voorzien moeten zijn van een elektronische handtekening (met ‘asymetrische encryptie’). Vanuit de zaal kwam dan ook de opmerking dat toezichthouder AFM wel eens bezwaar zou kunnen hebben tegen het overtreden van een wetsvoorschrift. "Dat lijkt me een goede kwestie voor brancheorganisaties", stelde Stadermann.

 

Nog niet mogelijk

"Zolang het wetsvoorstel nog niet van kracht is, kunnen verzekeraars eigenlijk nog geen gebruik maken van elektronische polissen", stelde Marc Hendrikse (Amsterdam Centre for Insurance Studies) tijdens dezelfde AM Masterclass. "Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een verzekeraar een akte (lees: polis) moet afgeven en zo’n akte moet een schriftelijk ondertekend document zijn."

 

  &nbspVerzekeraars die niettemin nu al alle zaken elektronisch afhandelen, inclusief de polis, hebben volgens Hendrikse geen kolossaal probleem. "Overeenkomsten zijn niet ongeldig of iets dergelijks. Maar bij mededelingen als aanmaningen en opzeggingen kan ’t problematisch worden. Dat kan betekenen dat de dekking toch doorloopt, waar de verzekeraar van mening is dat dit niet meer het geval is."

 

Reageer op dit artikel