nieuws

Provisie woonlastenpolis mag van Fidin naar maximaal 25%

Archief

Om de opruiming van de ‘onderkant’ van de markt een impuls te geven, zou de provisie op betalingsbeschermers moeten worden gemaximeerd op 25%, zo betoogde Fidin-bestuurder en NVA-directeur Niels Mourits tijdens het AM Congres.

 

Met het voorstel tot het invoeren van een wettelijk maximum reageert Fidin op het voornemen van het ministerie van Financiën om een halt toe te roepen aan excessieve provisies die over genoemde producten worden betaald, met eventuele aanpassing van het Besluit gedragscode financiële ondernemingen (BGFO) tot gevolg.

 

  &nbspMourits ziet met betrekking tot de beloningregels een grijs gebied van woonlastenpolissen en kredietbeschermers. "Voor die producten moet de provisie worden gemaximeerd." Verder merkte hij op dat de zogenoemde onderkant van de markt het intermediair altijd op een achterstand in de publieke opinie blijft zetten: "De consument blijft dan het beeld houden dat tussenpersonen niet deugen. Wij moeten van die shit af."

 

  &nbspMourits vindt een percentage van 25% toereikend en maatschappelijk verantwoord. "Voor hogere en soms exorbitante provisies tot wel 80% is niet langer ruimte in deze markt."

 

Robuust

Een algeheel verbod op provisie staat de samenwerking tussen verzekeraars en intermediair in de weg, vindt Mourits. "Anderzijds zorgen hoge provisies ervoor dat de verkeerde aanbieders met de verkeerde bemiddelaars in zee gaan. De hoge beloning op woonlasten- en uitvaartpolissen heeft ook bij Financiën weer de vraag opgeroepen ‘leren ze het ooit in de markt?’." Uit een bliksemonderzoek van de AFM zou blijken dat betalingsbeschermers tot 43% (bij hypotheken) en 82% (bij consumptief krediet) opleveren.

 

Uitbreiding

Het Verbond van Verzekeraars ziet een maximering niet zitten en wil liever dat het BGFO wordt uitgebreid. Vollgens Fidin miskent het Verbond daarmee de gevolgen: "Met een zware administratieve belasting wordt het probleem op het bord van het volledige intermediair gelegd, inclusief de vele adviseurs die deze onverantwoord hoge provisies nooit hebben ontvangen."

 

(foto CongresMourits)

 

soms exorbitante provisies afspreken is niet langer ruimte in deze markt."(midden) lanceerde op het AM Congres het blauwe polsbandje dat nieuwe deelnemers van de stichting krijgen onder het motto ‘schep een band met uw klant’. AFM-bestuurder Kockelkoren (links) en AM-hoofdredacteur Henri Drost (rechts) ontvingen als eersten zo’n bandje.getrokken voor het AM Congres ‘Linksom of rechtsom, het moet anders!’

Reageer op dit artikel