nieuws

Premier wil tussenpersonen ‘grondig onder de loep’

Archief

Minister-president Jan-Peter Balkenende vindt dat “het goed is als de positie van tussenpersonen eens grondig onder de loep wordt genomen”. Dat zei hij gisteren tijdens de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars. “De mechanismen die schuil gaan achter het provisiestelsel moeten zichtbaar zijn voor de consument. Een consument heeft er recht op inzicht te krijgen in wat een tussenpersoon verdient.”

Premier wil tussenpersonen ‘grondig onder de loep’

Hij uitte aansluitend forse kritiek op de handelwijze van zowel tussenpersonen als verzekeraars. "We moeten helaas constateren dat in de financiële dienstverlening het verlenen van diensten meer en meer is ingeruild voor de verkoop van producten. Je kunt je afvragen of dit aansluit bij de zoektocht van de consument naar zekerheid."
Als voorbeelden haalde Balkenende beleggingsverzekeringen aan "die werden verkocht als sparen, met een wel zeer stellige prognose", pensioenproducten op beleggingsbasis "die ogenschijnlijke garanties kenden" en kredieten "waar gunstige rentetarieven soms zeer tijdelijk waren en totaal bleken weg te vallen tegen de ongunstige prijs van verkochte bijproducten". Doelend op onder meer de woekerpolissen, voegde hij eraan toe, dat "tegelijkertijd verborgen kosten werden weggehaald uit het rendement van de consument en het beursrisico verhuld bij de koper lag".
Volgens Balkenende heeft het eigen belang boven het algemeen belang geprevaleerd. "We moeten helaas constateren dat niet alle verzekeraars verantwoordelijk zijn omgesprongen met hun publieke rol. Het vergroten van de winst in plaats van de wensen van de consument stond centraal."
 
Zie ook:  De integrale toespraak van Balkenende

Reageer op dit artikel