nieuws

‘Pak wanbetalers vergunning af’

Archief

Fidin, de federatie van NVA en NBVA, wil dat toezichthouder AFM bij notoire wanbetalers de vergunning kan intrekken. Daartoe moet desnoods de wet worden aangepast.

 

"Wij vragen ons af, of de toezichthouder vergunninghouders die (nota bene bij de toezichthouder zelf) weigerachtig blijven om te betalen, niet op basis van het ontbreken van integriteit kunnen worden aangepakt", aldus Fidin.

 

  &nbspBedrijven die bij de Stichting Financiële Dienstverlening zijn aangesloten hadden in 2008, tien maanden na ontvangst van de heffingnota, een betaalachterstand van 10%. Voor de rechtstreeks bij de AFM aangesloten bedrijven was dit zelfs 26%. In de doelgroep bemiddelaars en adviseurs gaat het om een bedrag tussen _ 3 mln en _ 4 mln per eind 2008. De niet geïnde bedragen worden uiteindelijk verhaald op de bedrijven die wel betalen.

 

  &nbspDe AFM zegt haar incassomaatregelen te hebben aangescherpt en ook andere maatregelen te hebben genomen om wanbetaling te verminderen. Voor éénmalige verrichtingen, zoals een vergunningaanvraag, gaat de AFM vanaf 2010 pas aan de slag als er betaald is voor de uit te voeren verrichting. "Wij hebben deze werkwijze nadrukkelijk voorgesteld", aldus Fidin.

 

Ruim 1.500 bezwaarschriften

Overigens heeft Fidin tot dusver ruim 1.500 bezwaarschriften tegen de "buitensporige" stijging van de kostenheffingen van het toezicht in 2008 ontvangen. Het intermediair dat nog niet gereageerd heeft, moet binnen zes weken na ontvangst van de heffingsnota bezwaar maken om aanspraak te maken op creditering, indien de procedure van Fidin en zusterorganisatie OVFD succes heeft.

 

  &nbspDe AFM verzendt komende maand de laatste nota’s. De actie van Fidin en de OVFD loopt nog door tot eind juli, maar niet langer dan zes weken na ontvangst van de laatste AFM-nota. "De AFM heeft expliciet bij ons en de OVFD duidelijk gemaakt dat er geen relatie is tussen de bezwaarprocedure en het individuele toezicht op kantoren."

 

Reageer op dit artikel