nieuws

NZA zet vraagtekens bij reclame-eisen Agis in praktijk fysiotherapeut

Archief

Contractseisen

 

fysiotherapeut

 

wel toegestaan

 

Toezichthouder NZA heeft op verzoek van de koepel van fysiotherapeuten (KNGF) onderzoek gedaan naar het contracteerbeleid van Agis. Het kwaliteitscontract van Agis is toegestaan, maar de NZA zet wel vraagtekens bij de reclame-eis van de zorgverzekeraar.

 

Agis heeft een kwaliteitscontract opgesteld. Als een fysiotherapeut of apotheker aan de eisen uit dat contract voldoet, krijgt hij een hogere vergoeding. Voorwaarde voor die hogere vergoedinig is dat hij een reclamezuil van Agis in zijn praktijk plaatst. Deze manier van contracteren is toegestaan op basis van de huidige regelgeving.

 

  &nbspDe NZA vindt het positief dat Agis naast het standaard contract een contract heeft opgesteld met aanvullende kwaliteitseisen. "Maar fysiotherapeuten en apothekers die wel aan de eisen voldoen maar geen reclame maken krijgen de hogere vergoeding en de vermelding op de website van Agis niet. De verzekeraar neemt daarmee niet de geleverde kwaliteit en het consumentenbelang als doorslaggevend criterium, maar de reclame", aldus de toezichthouder.

 

Onderzoek

Het is echter wel toegestaan, dus de toezichthouder zal dan ook niet handhavend optreden. Wel wijst de NZA in haar besluit dat deze wijze van contracteren er mogelijk toe kan leiden dat de consument betere kwaliteit van zorg wordt onthouden, wanneer de zorgaanbieder op beroepsethische gronden niet wil voldoen aan de eis om reclame voor de verzekeraar te maken. Het stellen van reclame-eisen is een nieuw fenomeen in de zorg en zal door de NZA verder worden onderzocht.

 

Reageer op dit artikel