nieuws

Ministerie ontkent uitstel BGFO 2

Archief

In de branche heerst de overtuiging dat BGFO 2 (Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen) wordt uitgesteld. “Het is voor 99% zeker dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 1 september of mogelijk zelfs 1 januari”, aldus de NVA. Een woordvoerder van het ministerie van Financiën ontkent dit echter ten stelligste. Het BGFO zou gewoon per 1 juli in werking treden.

Ministerie ontkent uitstel BGFO 2

Ook het Verbond van Verzekeraars meldt te hebben gehoord over uitstel  'wegens capaciteitsproblemen'. Uitstel zou kunnen betekenen dat het ministerie de mogelijkheid krijgt om ook woonlasten- en kredietbeschermers en uitvaartpolissen onder het BGFO te laten vallen, iets waar het Verbond een voorstander van is. De NVA is meer een voorstander van de door Fidin-bestuurder Niels Mourits gepresenteerde provisiemaximalisatie. "Financiën wil provisie verbieden met uitzondering van afsluit en doorloop", zegt Fred de Jong namens de NVA."Daarmee vervallen bijvoorbeeld ook distributievergoedingen en kunnen tussenpersonen bij bijvoorbeeld administratieve problemen bij pensioenverzekeringen geen kosten meer declareren bij verzekeraars. Wij vinden provisiemaximalisatie een simpeler oplossing en hopen dat het ministerie nu de tijd krijgt om grondig naar ons voorstel te kijken."

Reageer op dit artikel