nieuws

Minder winst voor De Hoop

Archief

De Hoop, herverzekeraar van afwijkende levensverzekeringsrisico’s, heeft vorig jaar zowel de winst als de omzet zien dalen. De portefeuille is wel gegroeid: tot _ 622 (581) mln verzekerd kapitaal.

 

Het technisch resultaat is gedaald tot _ 2,5 (3,7) mln "door een minder gunstig verloop van het resultaat op sterfte." Het bedrag aan uitkeringen bij overlijden nam toe tot _ 6,4 (5,5) mln. De nettowinst is fors gedaald en uitgekomen op _ 3,3 (19,7) mln. "Het resultaat in 2007 werd beïnvloed door incidentele factoren, waarbij met name een incidentele bate als gevolg van de verkoop van aandelen ABN Amro substantieel aan de winst heeft bijgedragen."

 

  &nbspDe productie, gemeten in verzekerd kapitaal, is gedaald naar _ 96 (104) mln uit 1.247 (1.486) polissen. "Verzekeraars houden, met name door schaalvergroting, zwaardere risico’s steeds meer in eigen portefeuille." De Hoop krijgt vooral risico’s in verband met diabetes (25%), hart- en vaatziekten (20%), kanker (15%) en overgewicht (10%) aangeboden. Daarvan wordt 65% geaccepteerd. De totale brutopremieomzet van De Hoop, eigendom van Aegon, NN en Onderlinge ‘s-Gravenhage, is licht gedaald tot _ 7,3 (7,1) mln.

 

Reageer op dit artikel