nieuws

Meeste hypotheekadviseurs gebruiken ‘explain’-regeling

Archief

Meer dan de helft van de hypotheekadviseurs maakt geregeld gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de normen uit de Gedragscode Hypothecaire Financieringen en een lening aan te vragen die hoger is dan 4,5 maal het jaarinkomen. Dat blijkt uit een enquête van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) onder ruim 500 adviseurs.

Meeste hypotheekadviseurs gebruiken ‘explain’-regeling

De sinds 1 januari 2007 geldende gedragscode kent een zogeheten 'comply or explain'-regeling, die toelaat dat een hypotheek wordt verstrekt die de normen overschrijdt, mits daarvoor goede redenen worden opgegeven. Zo'n 60% van de ondervraagden zegt in meer dan 10% van de adviezen van de norm af te wijken. In meer dan de helft van de gevallen (54%) geven de adviseurs aan dat te doen op basis van carrièreperspectieven van de aanvrager of een verwachte inkomensstijging. De SEH verwacht dat dit percentage in verband met de huidige crisis gaat dalen.
Toezichthouder AFM constateerde eerder dat bij 33% van de adviezen van de gedragscode wordt afgeweken, waarbij vaak niet kan worden vastgesteld of de afwijking verantwoord is.

Reageer op dit artikel