nieuws

Kritiek op onderzoek van NMA naar autoschademarkt

Archief

SEO Economisch Onderzoek vindt dat de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) een onvolledig, onbetrouwbaar en niet objectief onderzoek heeft uitgevoerd naar de mate waarin verzekeraars schadesturing toepassen op de markt voor auto(ruit-)schadeherstel.

 

De conclusies van de NMA zijn onvoldoende gefundeerd, aldus het onderzoeksbureau van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de Vereniging Autoglas Specialisten Nederland (Vasned), gaf SEO-directeur Jules Theeuwes een opsomming van zijn kritiekpunten. "In het marktonderzoek zijn de consumenten over het hoofd gezien, zijn de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen niet meegenomen en is de relatie tussen die verzekeraars en hun preferred suppliers niet beoordeeld. Dat noem ik onvolledig onderzoek."

 

  &nbspOok zou de NMA schattingen en feitelijke cijfers bij het meten van de schadestromen hebben vermengd. "De onzekerheden die daaruit ontstaan, kunnen grote gevolgen hebben voor de uitkomst van het onderzoek."

 

Inkoopmacht

Begin mei verscheen het onderzoeksrapport van kartelwaakhond NMA naar de effecten van schadesturing door verzekeraars op de Nederlandse markt voor autoschadehersteldiensten. Er zou geen sprake zijn van inkoopmacht van de huidige samenwerkingsverbanden van verzekeraars (Stichting Schadegarant, Stichting Glasgarant en Topherstel). De netwerken hebben elk een marktaandeel van minder dan 15%, waardoor het onwaarschijnlijk is dat ze over te veel inkoopmacht en afzetmacht beschikken, zo concludeerde de toezichthouder. Van de totale schadestroom zou 40% van de autoschade en 16% van de autoruitschade door verzekeraars worden gestuurd.

 

  &nbspSEO en Vasned zetten nu dus vraagtekens bij deze conclusie. Dat is reden voor deze partijen om binnenkort met de NMA om de tafel te gaan zitten, om aanpassing van het onderzoek en de conclusies te bepleiten.

 

Reageer op dit artikel