nieuws

Kockelkoren ziet banken verliezen van intermediair

Archief

‘Effectenadvies

 

nieuwe taak voor

 

tussenpersoon’

 

"Op het gebied van verzekeringsadvies zijn banken het aan het verlie-zen van het intermediair" vindt Theodor Kockelkoren. "In de huidige periode van transformatie realiseert de consument zich dat hij niet alles moet geloven, maar zelf oplettend moet zijn, zei de AFM-bestuurder tij-dens het AM Congres.

 

"Voor het intermediair liggen er daarom grote kansen. Banken verwaarlozen hun rol als adviseur en assurantiebemiddelaars spelen op dit moment beter in op de mo-gelijkheden", signaleerde Kockel-koren. "Zij kunnen banken nu op achterstand zetten."

 

  &nbspLeek de relatie tussen hem en het intermediair de laatste weken tot het nulpunt te zijn gedaald, tij-dens het congres liet hij zich van een onverwachte kant zien. "Het intermediair wordt een steeds be-langrijker schakel", zei hij. "Door de crisis is de consument kriti-scher geworden op zijn uitgaven en heeft daardoor meer behoefte aan een goede adviseur."

 

Effectenadvies

"Ik heb het gevoel dat banken het in dat spel aan het verliezen zijn. Zij hebben vooral last van hun omvang en de druk van de kre-dietcrisis. Bovendien moeten ook zij voldoen aan allerlei eisen en verplichtingen."

 

  &nbspDe AFM-bestuurder wierp zich op als strategisch adviseur van assurantiebemiddelaars. "Waarom zou de dienstverlening niet kunnen worden uitgebreid naar bijvoorbeeld effectenadvies", vroeg hij zich af. "Bemiddelaars zullen in de nieuwe situatie toch hun dienstenpakket moeten herschikken."

 

  &nbspDe AFM zal overigens niet met nadere regels over het dienst-verleningsdocument komen. "Zij krijgen de vrijheid om daar zelf mee aan de slag te gaan", aldus Kockelkoren.

 

Kosten

"Wij realiseren ons dat de kritiek op onze kosten op een aantal punten terecht is", zei de AFM-bestuurder. "Aan de systematiek van de kostenverdeling kunnen we trouwens weinig veranderen. Die is in de wet vastgelegd, maar is nu wel onderwerp van evaluatie door het ministerie. Ik denk ook dat u kritiek mag hebben op de manier waarop wij communiceren over de kosten en de heffing die wij opleggen", vond Kockelkoren. "Dat kan beter en dat zullen wij ook gaan oppakken."

 

Transparantie banken

De AFM-bestuurder vraagt zich af hoe je de kostentransparantie bij banken kunt controleren. "Zij hoeven hun kosten op dit moment niet te specificeren", zei hij. "Maar als tussenpersonen hun beloning moeten tonen vinden wij dat banken dit ook moeten doen."

 

  &nbspEen andere ongelijkheid zit in het verschil van toezicht voor grote en kleine kantoren. "Wanneer worden de grote jongens nu eens aangepakt", morde de zaal tijdens de vragenronde. "Die komen bin-nenkort aan de beurt", zei Kockel-koren. "Eind dit jaar krijgen wij ook een nieuwe boetewet met ho-gere boetes."

 

  &nbsp"Wij realiseren ons goed dat het intermediair het op dit mo-ment zwaar te verduren krijgt", aldus Kockelkoren. "Maar laat u niet de put in praten. Deze perio-de biedt ook weer nieuwe kansen, ook financieel. De adviesbehoefte neemt toe en waarom zou de consument voor een goed advies geen _ 120 per uur willen betalen?"

 

Reageer op dit artikel