nieuws

Kamervragen over inzagesysteem DAS

Archief

Voldoet het door DAS Rechtsbijstand via extranet verstrekken van persoonsgegevens aan derden aan de fundamentele waarborgen van geheimhouding en onafhankelijkheid, zoals bepaald in de Advocatenwet? Dat wil Tweede Kamerlid Arda Gerkens (SP) weten van staatssecretaris Albayrak (Justitie).

Kamervragen over inzagesysteem DAS

Maandag heeft Gerkens schriftelijke vragen bij Albayrak ingediend naar aanleiding van de invoering van een nieuw inzagesysteem via het extranet van DAS. Het gaat met name om het verlenen van toestemming door verzekerden voor inzage van claimdossiers door hun tussenpersoon. De inzage door derden werd in december een heet hangijzer door een beschikking van de rechter in Den Haag. Op straffe van ontslag van directeur Rob Vromen, diende SRK Rechtsbijstand vóór april dit jaar haar inzagesysteem aan te passen; hetgeen ook is gebeurd.
Gerkens wil van Albayrak weten of er over de nieuwe wijze van gegevensverstrekking overleg is geweest tussen DAS en de AFM, het College Bescherming Persoonsgegevens en/of het Verbond van Verzekeraars. "Welke maatregelen gaat u nemen om er voor te zorgen dat commerciële rechtsbijstandverzekeraars niet steeds weer uit concurrentieoverwegingen de belangen van rechtzoekenden ondergeschikt maken aan hun eigen commerciële belangen?", besluit Gerkens.

Reageer op dit artikel