nieuws

Invoering prospectus op vrijwillige basis

Archief

Juni 1984 bracht de presentatie van twee rapporten door de staatscommissie Deskundigengroep Levensverzekering (DGL). Ze betroffen de consumentenvoorlichting over levensverzekeringen respectievelijk spaarkascontracten. De DGL had in een periode van zes jaar twee modellen van een algemeen prospectus samengesteld en geadviseerd om de uitreiking daarvan wettelijk verplicht te stellen.

 

  &nbspDe staatssecretarissen Van Zeil (Economische Zaken) en Koning (Financiën) onderschreven nut en noodzaak van het gebruik van deze prospectussen. Ze wilden deze echter niet wettelijk verplicht stellen. Dat kon namelijk alleen maar bij aanpassing van de bestaande verzekeringswetten. Die aanpassingen zouden ingewikkeld en tijdrovend zijn en lopende urgente wetswijzigingen vertragen. Daarom werd aan zelfregulering gedacht.

 

  &nbspPaul Nouwen, toenmalig voorman van de levensverzekeraars, verklaarde dat de prospectus "praktisch drukklaar" was en dat de overkoepelende organisatie NVL "vermoedelijk de invoering ervan bij de leden zal aanbevelen".

 

Assurantiedatanetwerk

Een aantal verzekeraars besloot in de zomer van 1984 om een datanetwerk op te richten. Een belangrijke vraag was, wie het tussenstation ging beheren: een instelling van tussenpersonen of van verzekeraars? In 1985 zou door verzekeraars en tussenpersonen een werkgroep worden ingesteld voor de opzet van een Assurantie Data Netwerk (ADN). Daarna werd in 1987 een proef gedaan. Volgens toenmalig coördinator Joep Nuissl mocht ADN niet als concurrentiemiddel gebruikt worden. De praktijk leerde anders.

 

Vergrijzing bij actuarissen

Simon van Vuure, destijds directeur bij Delta Lloyd, vroeg in juni 1984 aandacht voor de vergrijzing; niet de vergrijzing in het algemeen, maar die in de beroepsgroep actuarissen. "Bij de sterke uitbreiding van de verzekeringsgedachte in de jaren zestig en zeventig is het aantal actuarissen niet evenredig gegroeid", aldus Van Vuure. "Wij zullen met elkaar wegen moeten vinden om jonge mensen enthousiast te maken voor het actuarisschap."

 

Interpolis had onder protest geparticipeerd in het initiatief van de NVL om naar aanleiding van het faillissement van De Wereld in een aantal schrijnende gevallen iets te doen voor betrokken verzekeringnemers. "De motieven welke tot deze hulpactie hebben geleid, blijken deels politiek getint en onder meer gericht op voorkoming van invoering van een eventueel garantiefonds voor het verzekeringswezen." Dat zei hoofddirecteur Leo Berndsen tijdens de aandeelhoudersvergadering van Interpolis.

 

In een brief aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat pleitte de Europeesche voor verplichte registratie van alle toercaravans op naam van de eigenaar. Het aantal diefstallen van toercaravans was in de eerste vijf maanden van 1984 verdubbeld ten opzichte van de eerste vijf maanden van 1983.

 

Reageer op dit artikel