nieuws

Hypotheekadviseurs gebruiken veelvuldig ‘explain’-regeling

Archief

Bij een vijfde

 

daalt omzet met

 

meer dan 25%

 

Meer dan de helft van de hypotheekadviseurs maakt geregeld gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Zij vragen dan leningen aan die hoger zijn dan ruwweg 4,5 maal het jaarinkomen.

 

Dat blijkt uit een enquête van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) onder ruim vijfhonderd adviseurs. Zestig procent van de ondervraagden zegt in meer dan 10% van de adviezen van de code af te wijken; sommigen doen dat zelfs bij de helft van alle adviezen. Daarentegen zegt 40% in minder dan 10% van de gevallen meer krediet aan te vragen dan de norm toestaat (4,5 keer jaarinkomen).

 

  &nbspDe sinds 1 januari 2007 geldende gedragscode kent een zogeheten ‘comply or explain’-regeling. Die laat toe dat een hypotheek wordt verstrekt die de normen overschrijdt, mits daarvoor goede redenen worden opgegeven. In meer dan de helft van de gevallen (54%) geven de adviseurs aan de norm te overschrijden op basis van carrièreperspectieven van de aanvrager of een verwachte inkomensstijging. De SEH verwacht dat dit percentage in verband met de huidige crisis gaat dalen.

 

  &nbspToezichthouder AFM constateerde eerder dat bij 33% van de adviezen van de gedragscode wordt afgeweken. Vaak kan daarbij niet worden vastgesteld of de afwijking verantwoord is. De toezichthouder wil de normering het liefst aanscherpen.

 

Consumentenbond

De Consumentenbond wil geen aanscherping van de hypotheekgedragscode "zolang niet is aangetoond dat de huidige norm leidt tot problemen". De bond vreest dat consumenten anders onnodig beperkt dreigen te worden in hun financieringsmogelijkheden bij de aankoop van hun huis. "De hypotheekadviseur moet altijd een passend hypotheekadvies geven aan consumenten", vindt de Consumentenbond. "De huidige gedragscode geeft adviseurs daarom de mogelijkheid om van de norm af te wijken en zo maatwerk te bieden, mits verantwoord en goed onderbouwd." Toezichthouder AFM moet eerst maar eens onderbouwen waarom aanscherping nodig is, vindt de bond.

 

Beloning

De resultaten van het SEH-onderzoek werden tijdens het congres van ‘De Hypotheekadviseur’ bekend gemaakt. Daarbij werd ook gemeld dat 60% weinig heil ziet in de openheid van de beloning van het intermediair. Echter, 40% denkt dat beloningstransparantie bijdraagt aan een beter hypotheekadvies. Anderzijds denkt 55% dat transparantie over de beloning tot lagere inkomsten gaat leiden.

 

  &nbspIn dezelfde enquête geven de hypotheekadviseurs aan een moeilijk jaar te ondergaan. Bijna 80% van deze beroepsgroep stelt in 2009 met een krimpende omzet te kampen. Bij een vijfde is die daling zelfs meer dan 25% groot. Ongeveer 30% zegt de daling te kunnen beperken tot 10% en een vergelijkbaar percentage houdt het op een krimp tussen 10% en 25%. Eén op de tien hypotheekadviseurs claimt dit jaar daarentegen omzetgroei te realiseren.

 

Reageer op dit artikel