nieuws

Hoge Raad: zorgplicht verzuimd door aanbieders effectenlease

Archief

De Hoge Raad heeft in drie cassatiezaken het oordeel van de gerechtshoven bevestigd dat Dexia, Levob en Aegon zijn tekortgeschoten in de zorgplicht bij het aanbieden van aandelenleaseproducten.

 

Aan dergelijke producten kleeft de bijzondere zorgplicht, vindt de Raad, om bij het aangaan van de overeenkomst indringend te waarschuwen voor het restschuldrisico, zowel aan het eind van de looptijd als bij tussentijdse beëindiging. "Ook moet de aanbieder onderzoek doen naar de financiële draagkracht van de afnemer. Als diens financiële positie destijds niet voldoende was om naar redelijke verwachting aan de betalingsverplichtingen te voldoen, had de aanbieder moeten adviseren de overeenkomst niet aan te gaan." Een verplichting om in zo’n geval het sluiten van een overeenkomst te weigeren, vindt de Hoge Raad te ver gaan.

 

  &nbspWas de draagkracht van de klant voldoende, dan komen de betaalde rente en aflossing in principe volledig voor zijn rekening. Zo niet, dan moet de aanbieder een deel daarvan terugbetalen. De restschuld zal niet volledig door de aanbieder vergoed moeten worden. "Ook de afnemer wist of moest weten dat met geleend geld werd belegd."

 

  &nbspVan misleidende informatieverstrekking is bij geen van de drie beoordeelde zaken sprake, aldus de Raad.

 

Reageer op dit artikel