nieuws

Harrie van Vroenhoven erelid NBVA

Archief

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NBVA is Harrie van Vroenhoven benoemd tot erelid. Rob Slabbekoorn, Pascale van Heugten en Joost Quint zijn herbenoemd als bestuurslid; Quint in de functie van vice-voorzitter. Richard Boxtart is gekozen als bestuurslid, waardoor het statutaire maximumaantal van negen is vollgemaakt.

Harrie van Vroenhoven erelid NBVA

Harrie van Vroenhoven is sinds 1976 lid van de NBVA en heeft onlangs zijn kantoor verkocht. Hij is zeer actief binnen de organisatie geweest. Zo was Van Vroenhoven onder meer lid van het hoofdbestuur, de PR- en later de marketingcommissie. Verder heeft hij een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de Verzekeringsmanifestaties in de jaren tachtig. In 1987 was Van Vroenhoven lid van het jaar.
Foto: NBVA-voorzitter Rob Groenemeijer (links) feliciteert Harrie van Vroenhoven met erelidmaatschap. 

Reageer op dit artikel