nieuws

Geen verbod nodig op fusies ziekenhuizen en verzekeraars

Archief

Volgens de commissie ‘Verticale Integratie’ hoeft er geen verbod te komen op fusies tussen ziekenhuizen en verzekeraars. Kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg komen niet in het geding door fusies, aldus de commissie. Minister Klink stuurt het rapport vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

Geen verbod nodig op fusies ziekenhuizen en verzekeraars

Instellingen en bedrijven mogen in Nederland fuseren, zolang kwaliteit, toegankelijkheid en concurrentieverhoudingen niet worden aangetast. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) toetsen de fusieplannen en besluiten of een fusie wel of niet plaatsvindt. Een fusieverbod is volgens de commissie geen oplossing voor de
problemen die spelen op de zorgmarkt. Daarnaast is het in strijd met het Europees recht en ook nog makkelijk te omzeilen.

Reageer op dit artikel