nieuws

Geen fusie CCS en Netaspect

Archief

De beoogde fusie tussen de softwarebedrijven CCS en Netaspect, die afgelopen april haar beslag had moeten krijgen, is afgeblazen. Als reden wordt gegeven dat er op de werkvloer onvoldoende draagvlak voor was.

"De geplande fusie, zoals in februari aangekondigd, is inderdaad van de baan. Voor een succesvolle integratie is een 100% draagvlak vereist. Dat bleek er niet te zijn. Dit betekent dat de fusie als zodanig niet doorgaat; wel is er nog altijd sprake van een innige samenwerking en die wordt voortgezet", aldus een woordvoerder van CCS. Directeur Arthur Clement van Netaspect bevestigt dat er inderdaad onvoldoende draagvlak is. "Zakelijk gezien is er duidelijk sprake van synergie. Echter, een fusie is wel mensenwerk en bij twijfel moet je het dan in onze ogen gewoon niet doen." Dat er sprake zou zijn van financiële problemen bij Netaspect wijst Clement resoluut van de hand. "Onzin."

Reageer op dit artikel