nieuws

Fidin vraagt NMA om nader onderzoek koppelverkoop

Archief

Federatie Fidin heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) gevraagd onderzoek te doen naar bestaande praktijken op het gebied van koppelverkoop. Volgens Fidin wordt daarmee een vervolg gegeven aan de kamervragen over dit onderwerp die begin dit jaar op verzoek van de federatie zijn gesteld.

Fidin vraagt NMA om nader onderzoek koppelverkoop

In de de ogen van Fidin (NVA en NBVA) heeft de minister toen een onbevredigend antwoord gegeven. Volgens de federatie gaat het hier niet zo zeer om economisch machtsmisbruik maar vooral om de beperking dat ondernemers een vrije keuze maken. "Met name bij het verstrekken van financieringen voor bedrijven stellen sommige banken de voorwaarde dat het totale verzekeringspakket van het betreffende bedrijf bij die bank moet worden ondergebracht", aldus Fidin.
"Soms wordt er zelfs geëist dat bedrijven van bank moeten wisselen om een financiering te krijgen, wat ook nog tot veel extra kosten en administratieve rompslomp leidt." Fidin wijst erop dat intermediairs die niet vrijuit kunnen adviseren vanwege beperkende voorwaarden van een bank in strijd handelen met de zorgplicht. De organisatie roept tussenpersonen op om praktijkvoorbeelden van koppelverkoop te blijven melden.  

Reageer op dit artikel